‹ Tilbage

Høring - Udkast til Strategi for Biodiversitet i Hedensted Kommune

Hedensted Kommune sender hermed ”Udkast til strategi for biodiversitet” i høring indtil den 10. januar 2022.

Biodiversitet betyder mangfoldighed af arter, både planter, dyr, svampe mv.

Biodiversiteten er i krise. Både arter, deres genetiske variation og levesteder forringes og
forsvinder hver dag. Hedensted Kommune vil sammen med kommunens borgere, virksomheder, institutioner mv arbejde for at stoppe tilbagegangen af biodiversiteten.

Strategi for Biodiversitet i Hedensted Kommune, skal være fundamentet for dette arbejde, og visionen er, at vi alle skal kunne se os selv bidrage fx ved at give mere plads til biodiversitet og fortælle de gode historier.
Indsatsen for at standse tilbagegangen i biodiversitet skal være målrettet og fagligt velbegrundet, derfor tager strategien udgangspunkt i fem grundprincipper, der styrker biodiversitet:
Sammenhæng, Variation, ”Arvesølvet”, Mental omstilling og Plads – SVAMP-effekten.

Jo flere grundprincipper der kan imødekommes, jo større SVAMP-effekt og jo bedre er det for biodiversiteten. Der er i samarbejde med Grønt Råd udpeget fem indsatsområder hvor biodiversiteten kan styrkes:

Eksisterende natur, landbrug/skovbrug, private haver, virksomheder og kommunens egne arealer inkl. institutioner og administration.

For hvert indsatsområde er opstillet en række mål og tiltag som kan prioriteres ud fra SVAMP-effekten.
Se Udkast til Strategi for biodiversitet i Hedensted Kommune.
Hvis du har bemærkninger til Strategi for biodiversitet i Hedensted Kommune, skal de indsendes til [email protected] senest den 10. januar 2022