Miljøgodkendelser

Her kan du se ansøgninger og miljøgodkendelser.

Ansøgning om miljøgodkendelse:

Chem-Tec Plating A/S: Opstart af revurdering af miljøgodkendelse

Hedensted Kommune tager miljøgodkendelsen af Chem-Tec Plating A/S, Kærvejen 13, 7171 Uldum op til revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan meddeles nye vilkår. Desuden kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

Revurdering af miljøgodkendelsen forventes færdig i september måned 2019, hvorefter afgørelsen annonceres med en klagefrist på 4 uger. Ønsker du forinden at modtage udkastet til afgørelse, skal du allerede rette henvendelse til Hedensted Kommune indenfor 4 uger fra datoen af denne annoncering. Det giver dig mulighed for at kommentere på udkastet inden for 4 uger fra modtagelsen.

Det skal desuden oplyses, at enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. Aktindsigt kan opnås ved henvendelse til Hedensted Kommune. De ønskede dokumenter vil, hvis det er muligt, blive fremsendt digitalt ellers vil der kunne aftales tid til gennemsyn på Rådhuset, Tjørnevej 6, 7171 i Uldum.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse samt sagens akter.

Hedensted Kommunes afgørelse i sagen offentliggøres på kommunens hjemmeside og på DMA 

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagens akter eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Hedensted Kommune
Tjørnevej 6
7171 i Uldum

tlf.: 79 75 50 00
Mail: industrimiljoe@hedensted.dk

Henvendelsen om at få tilsendt udkast til afgørelse skal være modtaget senest den 16. juli 2019 indenfor kontorets åbningstid.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt:

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Afgørelser vedrørende basistilstandsrapporter:

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger givet følgende miljøgodkendelser:

Virksomheder

Urlevvej 6B, 8783 Hornsyld
Hedensted Kommune har meddelt miljøgodkendelse af EM Fiberglas A/S til fremstilling af emner i fiberarmeret polyester og fiberarmeret epoxy.
Se afgørelsen

Klagefristen udløber den 19. juli 2019

Blæsbjergvej 11, 8722 Hedensted
Hedensted Kommune har meddelt miljøgodkendelse til Remondis A/S til midlertidig oplagring af ikke-farligt affald, farligt affald samt affald af elektrisk eller elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse.
Se afgørelsen

Klagefristen udløber den 19. juli 2019.

Landbrug

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Havbrug

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Svømmebadsanlæg

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser