Miljøgodkendelser

Her kan du se ansøgninger og miljøgodkendelser.

Ansøgning om miljøgodkendelse:

Hedensted Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse fra R2 Agro A/S, Odinsvej 25, 8722 Hedensted. Virksomheden producerer foderstoffer. 

Enhver har ret til at se og kommentere materialet fra virksomheden, ligesom enhver kan anmode om at se udkast til miljøgodkendelse og kommentere dette. Hvis du vil se materialet fra virksomheden, skal du senest den 9. april 2019 have anmodet herom på naturogmiljo@hedensted.dk

Kommentarer til materialet, som virksomheden har indsendt, eller anmodning om at få udkast til miljøgodkendelse tilsendt, skal fremsendes inden den 23. april 2019 til naturogmiljo@hedensted.dk.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt:

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Afgørelser vedrørende basistilstandsrapporter:

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger givet følgende miljøgodkendelser:

Virksomheder

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Landbrug

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Havbrug

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Svømmebadsanlæg

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser