Miljøgodkendelser

Her kan du se ansøgninger og miljøgodkendelser.

Ansøgning om miljøgodkendelse:

I øjeblikket ingen aktuelle ansøgninger

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt:

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger givet følgende miljøgodkendelser:

Virksomheder

Kemi-Tech ApS, Mosetoften 14, 8722 Hedensted
Tillæg til miljøgodkendelsen af 17. april 2013 samt afgørelse om at VVM-tilladelse til udvidelse af virksomheden ikke er nødvendig
Se Tillæg til miljøgodkendelsen
Se VVM afgørelsen
Klagefristen udløber den 8. marts 2018 

Landbrug

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Havbrug

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Svømmebadsanlæg

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser