Miljøgodkendelser

Her kan du se ansøgninger og miljøgodkendelser

Ansøgning om miljøgodkendelse:

I øjeblikket ingen aktuelle godkendelser

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt:

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Afgørelser vedrørende basistilstandsrapporter:

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger givet følgende miljøgodkendelser:

Virksomheder

Hornborgvej 17, 8762 Flemming
Hedensted Kommune har givet VAM A/S miljøgodkendelse til etablering af en plads til midlertidigt oplag af jord fra kloakrenoveringsprojekt på matr.nr. 13q, Hornborg By, Hornborg, beliggende Hornborgvej 17, 8762 Flemming.
Hedensted Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af et midlertidigt depot til jord i forbindelse med kloakarbejde ikke skal gennemgå en miljøvurdering.
Se Miljøgodkendelsen
Se VVM afgørelsen
Klagefristen udløber den 21. juli 2022

Mosetoften 14, 8722 Hedensted
Hedensted har meddelt tillæg til miljøgodkendelsen til Kemi-Tech til ændringer på virksomheden
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 12. juli 2022

 

Landbrug

I øjeblikket ingen aktuelle godkendelser

Svømmebadsanlæg

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser