Miljøgodkendelser

Her kan du se ansøgninger og miljøgodkendelser.

Ansøgning om miljøgodkendelse:

I øjeblikket ingen aktuelle ansøgninger.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt:

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser.

Afgørelser vedrørende basistilstandsrapporter:

Lundagervej 39, 8723 Løsning
Hedensted Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport i forbindelse med revision af godkendelsen for Metalservice Aps.
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 5. marts 2019

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger givet følgende miljøgodkendelser:

Virksomheder

Afgørelse om ændring af renseanlæg på Hornsyld Købmnadsgaard A/S, Nørregade 28, 8783 Hornsyld og vilkårsændringer til eksisterende tilladelse til udledning af renset tag- og overfladevand i Bjørnkærgrøften
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 5. februar 2019

Landbrug

Afgørelse om tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra husdyrbrug på Gludvej 79, 7130 Juelsminde, via forsinkelsesbassin og dræn i Kællingegrøften
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 12. februar 2019

Havbrug

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Svømmebadsanlæg

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser