Miljøgodkendelser

Her kan du se ansøgninger og miljøgodkendelser

Ansøgning om miljøgodkendelse:

I øjeblikket ingen aktuelle godkendelser.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt:

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser.

Afgørelser vedrørende basistilstandsrapporter:

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser.

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger givet følgende miljøgodkendelser:

Virksomheder

Pebringsvej 21L, 8700 Horsens
Hedensted Kommune har meddelt miljøgodkendelse til udlægning af slaggegrus som bundsikring
Se afgørelsen  
Klagefristen udløber den 23. marts 2023

Østerenden 21, 8762 Flemming
Hedensted Kommune har meddelt miljøgodkendelse til terrænregulering med ren jord på matr. nr. 18h, Hornborg By, Hornborg.
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 1. marts 2023

Torvegade 35 mfl. 7160 Tørring
Hedensted Kommune har meddelt miljøgodkendelse til autoophug (autogenbrug) til Tørring Autolager ApS.
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 9. februar 2023

Landbrug

I øjeblikket ingen aktuelle godkendelser.

Svømmebadsanlæg

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser.