Miljøgodkendelser

Her kan du se ansøgninger og miljøgodkendelser

Ansøgning om miljøgodkendelse:

I øjeblikket ingen aktuelle godkendelser

 

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt:

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Afgørelser vedrørende basistilstandsrapporter:

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger givet følgende miljøgodkendelser:

Virksomheder

Industrivænget 11, 8783 Hornsyld
Hedensted Kommune har meddelt tillæg til miljøgodkendelse til Hornsyld recycling ApS til udvidelse med midlertidig oplag af ikke farligt bygge- og anlægsaffald, farligt bygge- og anlægsaffald samt knusning af træ, beton og tegl.
Se afgørelsen og klagevejledning
Afgørelsen kan også ses på digital miljøadministration 
Klagefristen udløber den 23. juli 2020 kl. 23.59

Gammelgårdsvej 12, 7130 Juelsminde
Hedensted Kommune har meddelt tillæg til miljøgodkendelse til Ole Rasmussen A/S til udvidelse af oplaget af en blandet fraktion af beton og tegl samt udvidelse af oplaget af rent beton.
Se tillægget og klagevejledning
Afgørelsen kan også ses på digital mijøadministration
Klagefristen udløber den 17. juli 2020 kl 23.59 

Årup Mølle Dambrug, Vejlevej 151, 7140 Stouby, matr. Nr. 1c, Belle Ødegård, Stouby samt 2c og 2b, Årup mølle, Stouby.
Hedensted Kommune har meddelt miljøgodkendelse til Årup Mølle Dambrug på Vejlevej 151, 7140 Stouby.
Se Miljøgodkendelse og bilag
Klagefristen udløber den 9. juli 2020

Landbrug

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Svømmebadsanlæg

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser