Miljøgodkendelser

Her kan du se ansøgninger og miljøgodkendelser.

Ansøgning om miljøgodkendelse:

I øjeblikket ingen aktuelle ansøgninger

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt:

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger givet følgende miljøgodkendelser:

Virksomheder

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Landbrug

Brølbæk 32, 7150 Barrit
Afgørelse om Tilladelse til udvidelse af husdyrbruget, ammekobesætning, i eksisterende bygninger samt ændring af gulvtypen i eksisterende staldafsnit.
Tilladelsen er meddelt efter §10 i LBK 442 af 13/05/2016 med efterfølgende ændringer.
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 6. februar 2018

Afgørelse om miljøgodkendelse af malkekvægsproduktionen på Stubberup Skovvej 33, 8723 Løsning
Se afgørelsen   
Klagefristen udløber den 18. januar 2018

Havbrug

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Svømmebadsanlæg

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser