Miljøgodkendelser

Her kan du se ansøgninger og miljøgodkendelser

Ansøgning om miljøgodkendelse:

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt:

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser.

Afgørelser vedrørende basistilstandsrapporter:

  • Odinsvej 25, 8722 Hedensted
    Hedensted Kommune har truffet afgørelse om, at R2 Agro A/S ikke skal udarbejde en basistilstandsrapport i forbindelse med revision af deres eksisterende miljøgodkendelse.
    Se afgørelsen
    Klagefristen udløber den 7. september 2023

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger givet følgende miljøgodkendelser:

Virksomheder

I øjeblikket ingen aktuelle godkendelser

Landbrug

I øjeblikket ingen aktuelle godkendelser.

Svømmebadsanlæg

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser.