Miljøgodkendelser

Her kan du se ansøgninger og miljøgodkendelser.

Ansøgning om miljøgodkendelse:

I øjeblikket ingen aktuelle ansøgninger om miljøgodkendelse

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt:

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger givet følgende miljøgodkendelser:

Virksomheder

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Landbrug

Gludvej 79, 7130 Juelsminde
Miljøgodkendelse til etablering af kvægproduktion
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 17. juli 2018

Havbrug

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Svømmebadsanlæg

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser