Miljøgodkendelser

Her kan du se ansøgninger og miljøgodkendelser

Ansøgning om miljøgodkendelse:

I øjeblikket ingen aktuelle godkendelser

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt:

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser

Afgørelser vedrørende basistilstandsrapporter:

Odinsvej 2B, 8722 Hedensted
Hedensted Kommune har truffet afgørelse om, at PRI-DANA Elektronik A/S ikke skal udarbejde en basistilstandsrapport i forbindelse med revisionen af deres eksisterende miljøgodkendelse.
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 7. december 2021.

Hedensted Kommune har de seneste 4 uger givet følgende miljøgodkendelser:

Virksomheder

Vejlevej 153, 7140 Stouby
Hedensted Kommune har truffet afgørelse om ”Tillæg til miljøgodkendelse” på Årup Mølle ApS.
Se afgørelsen
Klagefristen udløber den 20. december 2021 

Landbrug

I øjeblikket ingen aktuelle godkendelser

Svømmebadsanlæg

I øjeblikket ingen aktuelle afgørelser