Hundepension og hundekennel

Hvis du ønsker at etablere en hundepension eller hundekennel kan du læse om reglerne på denne side
Hundehvalpe

Etablering af hundepension eller hundekennel

Du må kun etablere hundepension eller hundekennel på en ejendom i landzone.

Ejendommen skal overholde afstandskrav til naboer:

  • Hundekenneler og andre hundehold med 5 eller flere voksne hunde over 18 uger skal placeres mindst 100 meter fra nabobeboelse og mindst 200 meter fra byzone, sommerhusområde og lokalplanlagte boligområder
  • For hundepensioner er afstandskraven udvidet til henholdsvis 200 meter og 300 meter

Kommunen har mulighed for at give dispensation fra afstandskravene. Kontakt kommunen hvis du er i tvivl.

Ansøgning

Hvis du vil etablere en hundepension eller hundekennel, er følgende vigtigt i forbindelse med ansøgningen til kommunen:

  • Hundeburene skal være indrettet med materialer, som fugt ikke kan trænge igennem
  • Hvordan bortskaffer du hundenes efterladenskaber? (i container, udbringes el. lign)
  • Hvordan er løbegården indrettet? Hvor mange hunde kan der være i den/dem ad gangen?
  • Hvor er løbegården placeret i forhold til naboer?
  • Er der hegn og/eller skærmende beplantning rundt om ejendommen?
  • Er der gjort noget for at dæmpe støj?

Kommunen kan føre tilsyn med hundekenneler og hundepensioner, særligt hvis der er klager over gøende hunde.

Kontakt

Vej, ejendom og drift

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Vej, ejendom og drift