Husdyrgødning

Husdyrgødningen kan enten anvendes som gødning på din egen jord, eller du kan indgå skriftlig aftale med en anden landmand eller levere husdyrgødning til et biogasanlæg.