Logbog for flydelag

Her kan du læse om reglerne omkring logbog for naturligt flydelag på gyllebeholdere.
flydelag

Flydelag

Hvis du bruger en gyllebeholder, som ikke har en fast overdækning, skal du sørge for, at der altid er et tæt dækkende flydelag på gyllebeholderen. Flydelaget kan fx bestå af halm.

Logbog

Du skal føre logbog over, om flydelaget er dækkende. I boksen til højre kan du finde links til vejledning og skemaer.

Fast overdækning

Hvis du vil lave fast overdækning (telt) på en gyllebeholder skal det anmeldes til Hedensted Kommune. Ændringen kræver ikke miljøgodkendelse, men der skal søges en byggetilladelse

Har du spørgsmål er du velkommen til at sende en mail til landbrug

Kontakt

Vej, ejendom og drift

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Vej, ejendom og drift