Udbringning af husdyrgødning

Der er regler for, hvornår og hvordan du må udbringe husdyrgødningen fra dine dyr. Du kan læse mere om reglerne på denne side.
Traktor med gyllevogn

Regler for udbringning af husdyrgødning

Hovedformålet med reglerne er at forhindre, at husdyrgødning forurener vandmiljøet samt at udbringningen ikke medfører gener for omgivelserne.

Det er dit ansvar som landmand, at der ikke sker forurening af vandløb og lignende.

Husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand må ikke udbringes på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord. Se informationsark om udbringning på frossen jord mm.

Tilsyn

Kommunen kan føre tilsyn med, at reglerne bliver overholdt. Det er kommunen der vurderer, om der er tale om ulovlige forhold i forbindelse med udbringning af husdyrgødning.

Har du spørgsmål vedr. udbringning af husdyrgødning, er du velkommen til at skrive til [email protected]

Kontakt

Vej, ejendom og drift

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Vej, ejendom og drift