Gyllealarm og gyllebarriere mv.

Når en gyllebeholder ligger tæt på et vandløb eller en sø, kan der være krav om opsættelse af alarm eller barriere.
Gyllealarm og gyllebarriere ved gyllebeholder

Skal du have gyllealarm, gyllebarriere eller terrænændring ved din gyllebeholder?

Definitioner:

  • Risikoområde: Område, hvor terrænet skråner med en gennemsnitlig hældning på mere end 6 grader fra beholderen og ned mod vandløb eller søer (over 100 m2)
  • Alarmsystem: System, som kan registrere et pludseligt fald af overfladen i beholderen. Alarmsystemet sender en meddelelse (sms) til driftsherren, hvis gylleoverfladen falder
  • Barriere: Barriere, eventuelt i form af jordvold, der mindst kan tilbageholde den del af beholderens indhold, der er beliggende over terræn
  • Terrænændring: Lavning i terrænet, der mindst kan tilbageholde 25 m3 flydende husdyrgødning

Anmeldelse af barriere/terrænændring kan ske på anmeldelsesskemaet, som du finder link til i den grønne selvbetjeningsboks. Du skal vedlægge en kortskitse, der viser placeringen af barrieren.

Du kan læse mere om reglerne for gyllebarriere – afstandskrav, afvikling af gylletank, etablering mv. i Miljøstyrelsens vejledning om beholderbarriere mm.

Vær opmærksom på, at hvis din gyllebeholder ligger nærmere end 100 m. fra vandløb/sø, er gyllebeholderen omfattet af krav om beholderkontrol hvert 5. år, mod normalt hvert 10. år. 

Har du spørgsmål er du velkommen til at sende en mail til landbrug.

Kontakt

Vej, ejendom og drift

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Vej, ejendom og drift