Beholderkontrol

Gyllebeholdere skal jævnligt kontrolleres. Herunder kan du læse mere om reglerne for beholderkontrol
Gyllebeholder med flydelag

Beholderkontrol

Kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning skal sikre, at de lever op til de gældende krav til styrke og tæthed. Beholdere over 100 m3 er omfattet af reglerne om beholderkontrol.

Hvis du bruger gyllebeholderen, er du forpligtet til at sørge for, at gyllebeholderen jævnligt kontrolleres. Forsikringen dækker kun godkendte beholdere. Du skal selv betale for kontrollen.

De fleste gyllebeholdere skal kontrolleres hvert 10. år. Ligger din gyllebeholder nærmere end 100 m fra et vandløb eller en sø (over 100 m2), skal beholderen kontrolleres hvert 5 år.

Du skal anmode om beholderkontrol:

  • Et halvt år før beholderen bliver 5 eller 10 år
  • Et halvt år før der er gået 5 eller 10 år fra seneste kontrol

Kontrollen skal udføres af en autoriseret beholderkontrollant. Se links til højre.

Gyllebeholder ud af drift

Hvis du ikke bruger gyllebeholderen og ikke vil lade den kontrollere, kan du melde den ud af drift

Kontakt

Vej, ejendom og drift

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Vej, ejendom og drift