Opbevaring af husdyrgødning

Her kan du læse om reglerne for opbevaring af husdyrgødning.
Billedet er lånt fra Wikipedia

Generelt om husdyrgødning

Husdyrgødning kan opbevares i en beholder, på møddingsplads eller i markstak.

Det er vigtigt, at beholderen/møddingspladsen er stor nok. Tilstrækkelig opbevaringskapacitet vil normalt svare til mindst 9 måneders tilførsel af gylle/møg.