Opbevaring af husdyrgødning

Her kan du læse om reglerne for opbevaring af husdyrgødning.
Møgstak

Generelt om husdyrgødning

Husdyrgødning kan opbevares i en beholder, på møddingsplads eller i markstak.

Det er vigtigt, at beholderen/møddingspladsen er stor nok. Tilstrækkelig opbevaringskapacitet vil normalt svare til mindst 9 måneders tilførsel af gylle/møg.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at sende en mail til landbrug

Kontakt

Vej, ejendom og drift

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Vej, ejendom og drift