‹ Tilbage

Åstedsforretning i Løsning

For ny boligbebyggelse mellem Jernbanegade og Frederiksbergvej i Løsning.

I medfør af bestemmelserne i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018), kapitel 11, med senere ændringer, meddeles det, at der

Onsdag den 23. oktober 2019 kl. 9.00

afholdes åsteds- og forligsforretning, jf. lokalplan nr. 1123, vedtaget af Hedensted Byråd den 27. februar 2019, omhandlende nyt boligområde mellem Jernbanegade og Frederiksbergvej med tæt-lav bebyggelse med grønne fællesarealer.

Arealfortegnelse og ekspropriationsplan
Kortbilag