Strategi for biodiversitet

I 2019 satte Hedensted Kommune en proces i gang for at arbejde med biodiversitet.

I samarbejde med Grønt Råd har kommunen udarbejdet en drejebog for strategi for biodiversitet. Drejebogens succeskriterier er blevet til mål i strategien, og en række grundprincipper danner det faglige fundament for at indsatserne kan blive en succes.

Strategi for Biodiversitet, Hedensted Kommune blev den 29. juli godkendt i Kommunalbestyrelsen og er nu endeligt vedtaget.

Hedensted Kommune har foretaget en screening af Strategi for Biodiversitet i Hedensted Kommune og har afgjort, at den ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering er truffet på baggrund af lovens § 8, stk. 2, idet der planlægges for et projekt, som ikke er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 eller 2.
Se Screeningsafgørelse af Strategi for Biodiversitet i Hedensted Kommune.