Børn- & Ungeudvalget

I henhold til bekendtgørelse af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal der i kommunen nedsættes et Børn- og Unge Udvalg som består af 2 medlemmer fra Byrådet, en Byretsdommer samt 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige der udpeges af statsforvaltningen.

De politiske repræsentanter i Børn- & Unge Udvalget i Hedensted Kommune er følgende;

Medlemmer:

Lene Tingleff (formand)

Claus Thaisen

Suppleanter:

Jeppe Mouritsen

Ester Due