Hanne Grangaard (A)

Her kan du se kontaktoplysninger samt hvilke råd, nævn og udvalg som Hanne Grangaard er repræsenteret i.

Kontaktoplysninger

I perioden 1. november til 31. december 2022 er 1. suppleant Helle Obenhausen Mortensen indkaldt som stedfortræder i Kommunalbestyrelsen for Hanne Grangaard og vil indtræde i de udvalg som Hanne Grangaard sidder i.

Helles Kontaktoplysninger kan findes her: Helle Obenhausen Mortensen

Rådyrvej 1  
7160 Tørring

Telefon: 21 54 68 06

Hvis du skriver til et Kommunalbestyrelsesmedlem, betragtes det som en personlig henvendelse til en politiker og ikke som en henvendelse til kommunen.

Er desuden medlem af:

Kontakt

Kim Rosenkilde

Politik og Udvikling / Politik og Udvikling

Tlf.: +4579755574

Send e-mail til Kim Rosenkilde