Midttrafiks repræsentantskab

Hvert regionsråd etablerer et eller flere trafikselskaber. Hver kommune deltager i et trafikselskab.

Kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner vælger et repræsentantskab for trafikselskabet, der består af et medlem fra hver af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Se Midttrafiks hjemmeside her

Søren Vanting er udpeget som Hedensted kommunes repræsentant i Midttrafiks repræsentantskab.

Liselotte Hillestrøm er udpeget som suppleant.