Ekspropriation- og taksationskommissioner

Kommunalbestyrelsen har udpeget følgende repræsentanter i forskellige ekspropriation- og taksationskommissioner.

Ekspropriationskommissionen (statsekspropriationsloven)

  • Gert Friis

Taksationskommisionen (statsekspropriationsloven)

Taksationkommsisionen (vejloven)

  1. Jeppe Mouritsen (V)
  2. Bent Alminde

Overtaksationskommissionen (vejloven)