Bestyrelsesrepræsentanter til museer

Kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune har udpeget repræsentanter til bestyrelserne for henholdsvis Glud og Hjortsvang Museum.

Hjortsvang Museum

Kim Tuominen

Glud Museum

Simon Bendfeldt