Hegnsyn - medlemmer

Hver kommune skal nedsætte et hegnsyn bestående af tre medlemmer, af hvilke det ene beskikkes som formand. Mindst et af medlemmerne skal være plantesagkyndig.

I kommuner med bymæssig bebyggelse på 1000 indbyggere eller derover skal der tillige være et bygningskyndig medlem.

Følgende medlemmer og suppleanter er udpeget til Hegnsynet i Hedensted Kommune:

Medlemmer:

  1.  Birgitte Krusell
  2.  Gert Germandsen
  3.  Kim Møldrup (fra den 21. december 2022)

Suppleanter:

  1. Peter Altenborg
  2. Lars Jensen
  3. Morten Olsen (fra den 21. december 2022)