Hvad er et hegn?

Der findes flere typer af hegn. Her kan du læse om hegnslovens bestemmelser om hegn.

Hegn opdeles i tre typer

  1. Fælleshegn - der står i skellet mellem to grunde
  2. Eget hegn - der står langs skellet i en afstand af indtil 1,75 meter
  3. Indre hegn - er et hegn, som enten ikke følger skellet eller som står mere end 1,75 m. fra skellet

De to første typer hegn hører under hegnsloven. For det indre hegn gælder der ingen lovregler. Et hegn kan have mange udformninger. Det kan f.eks. være en hæk, et plankeværk, et raftehegn, et trådhegn eller en mur.

Træer

Træer bliver normalt ikke regnet for et hegn, men i nogle tilfælde vil træerne tilsammen danne et hegn. Hegnsynet vurderer om træerne har karakter af et hegn.

Der gælder følgende regler:

  • Der skal være et vist antal træer
  • De skal være ensartede og af samme størrelse
  • Træerne skal stå på række
  • Der skal være kort indbyrdes afstand mellem træerne
  • Træerne må ikke stå længere end 1,75 meter fra skellet
  • Træerne skal udgøre en væsentlig del af skellets længde

Hvis træerne vurderes at udgøre et hegn, kan hegnsynet træffe afgørelse om forholdet - ellers ikke.