Mark- og vejfredningsudvalg

Hver kommune skal beskikke tre vurderingsmænd til at vurdere skader forvoldt af husdyr efter nærmere angivne bestemmelser i Lov om mark- og vejfred.

I Hedensted Kommune er det de samme personer som er udpeget til Hegnsynet som også er udpeget til Mark- og Vejfredningsudvalget.

Følgende er udpeget som medlemmer

  1. Birgitte Krusell
  2. Gert germandsen
  3. Kim Møldrup

Følgende er udpeget som suppleanter:

  1. Peter Altenborg
  2. Lars Jensen
  3. Morten Olsen