Midlertidig overnatning

Ved brug af lokaler på fx skoler, daginstitutioner og idrætshaller til overnatning gælder særlige regler af hensyn til personsikkerhed, da lokalerne ikke på forhånd er godkendt til overnatning.
Børn der leger

Midlertidig overnatning

  • Kan ske i højst 7 døgn af gangen.
  • Skal som udgangspunkt ske i henhold til præaccepterede løsninger for midlertidig overnatning, som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 – Brand.
  • Skal anmeldes til kommunen.

Sådan anmelder du

Frister for fremsendelse til kommunen:

  • Ved færre end 150 personer = Senest 2 uger før overnatning skal finde sted.
  • Ved flere end 150 personer = Senest 4 uger før overnatning skal finde sted.

Meddelelsen skal indsendes via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø på ansøgningstypen ”Midlertidig overnatning”.

Løsningen guider dig igennem ansøgningen og den nødvendige dokumentation.

Vi giver besked til Sydøstjyllands Beredskab og Vagtcentralen om overnatningen.

Andre tilladelser

Du skal også søge om at låne lokalet hos Kultur og Fritid

Kontakt

Klima, Miljø & Byg

Tlf.: 79755605

Send e-mail til Klima, Miljø & Byg