Information om naturområder - foldere

Her kan du se en oversigt over de lokale naturområder, vandreture og cykelture.
Folder oplev Uldum Kær

Her har du mulighed for at se foldere fra udvalgte naturområder. Folderen kan hentes ned på din mobiltelefon eller printes, så du har folderen klar, næste gang du skal på tur.

Folderne kan fås i papirudgave hos turistbureauer, biblioteker og i Borgerservice på Hedensted Rådhus.

I Hedensted Kommune er der stor afveksling i landskabet, fra det Hærvejen og Store vandskel ved Gudenåen og Skjernåens kilder i vest til kyster og skove i øst.

Se cykel og vandreruter ved at klikke på billedet.

Billede - Cykel Og Vandreruter I Hedensted Kommune

Hjarnø

Hjarnø folder

Hjarnø ligger i Horsens Fjord kun 800 m fra fastlandet. Øen er 3 km lang og 1 km bred, og er velegnet til både endagsture og ferieophold. Der er et rigt plante- og fugleliv og mulighed for gode vandreture.

Bilfærgen "Hjarnø" sejler fra fiskerlejet Snaptun til øen. Sejltiden er ca. 5 min.

I folderen kan du læse om områdets landskab, natur og planteliv. Du finder også beskrivelser og kort over ruter i området.

Du kan se folderen over Hjarnø her.

Folderen findes også på tysk og engelsk

 

Rundt om Horsens Fjord

Rundt om Horsens Fjord

Hedensted Kommune har i samarbejde med Horsens og Odder Kommuner udarbejdet en folder med forslag til en cykeltur rundt om Horsens Fjord.

Folderen indeholder et kort over ruten. Den beskriver de smukke naturoplevelser og spændende seværdigheder, der findes langs fjorden.

Den indeholder også en afstikkerrute til Bjerre Engsø, som er et vådområde ved Skjold Å.

Folderen "Rundt om Horsens Fjord" kan downloades her.

Oplev Uldum Kær

Oplev Uldum Kær

I Uldum Kær er der, i et tæt samarbejde med lodsejere, Hedensted Kommune og Naturstyrelsen, gennemført et stort naturgenopretningsprojekt. Projektet består blandt andet af våde enge og vandløb med et rigt dyre-og planteliv.

Der er lavet broer, parkeringspladser, gang- og cykelstier gennem kæret, opsat fugletårne, borde og bænke og der er etableret en rasteplads for kanoer.

Stierne er ruteafmærket, og der er opsat informationstavler i området.

Alt dette kan du læse mere om i folderen Oplev Uldum Kær.

Folderen findes også på tysk og engelsk 

 

 

Skjold Å og Bjerre Engsø

Billede Skjold Å og Bjerre Engsø

Bjerre Engsø er et vådområde syd for Bjerre skov, som blev indviet i 2010. Hele projektområdet er i alt på 87 hektar, og heraf er den nye Bjerre Engsø på 20 hektar.

Der er etableret stier og opstillet et fugletårn, så man kan følge med i det varierende fugle-, plante- og dyreliv, der udvikler sig i området. Fuglene har allerede kvitteret fint, idet antallet nu er over 140 og mere end tredoblet siden området blev etableret.

Vådområdet og søen er blandt andet etableret ved at lave nye slyngede forløb i Skjold Å og Haredalsbækken samtidig med, at der blev lukket for Skjold Ås gamle løb. Kombineret med bortgravning af ca. 40.000 m³ jord har den højere vandstand skabt søen med vandspejl på 20 hektar og vanddybde op til 1,50 meter.

Projektet var en del af regeringens vandmiljøplan II. Projektet har kostet ca. 16 mio. kr., som kommer fra vandmiljøplan II samtidig med, at der er ydet et betydeligt tilskud fra Miljøministeriets naturforvaltningsmidler. Hele området er fortsat i privat eje og har ikke fri adgang, men kan opleves af alle interesserede ved brug af stierne og fugletårnet.

Der er opstillet informationstavler i området. Du kan også downloade en oversigt her.

Naturstyrelsen har udgivet folderen Naturskoven i Bjerge Skov.

Rørbæk Sø. Tinnet Krat - Gudenåens og Skjernåens Kilder

Rørbæk Sø, Tinnet Krat

Vandretursfolderen "Rørbæk Sø. Tinnet Krat, Gudenåens og Skjernåens Kilder" er genoptrykt i et samarbejde mellem Hedensted, Vejle og Ikast-Brande Kommuner, samt Naturstyrelsen. Samtidig er folderen udbygget med en fløj, der viser stiforbindelse gennem Tørring og sammenhæng til stierne i Uldum Kær omkring Gudenåen, som blev indviet i 2010.

Folderen kan downloades her på Dansk - Tysk - Engelsk.

 

 

 

 

 

Daugård Strand

Billede Daugård StrandVi har i samarbejde med Vejle Kommune og Naturstyrelsen, Trekantområdet, udarbejdet folderen "Daugårdstrand, Ulbækhus og Tirsbæk" med forslag til cykel- og vandreture langs nordsiden af Vejle Fjord.

Cykelturene er en del af de nationale- og regionale cykelruter. Du kan downloade folderen her

 

 

 

 

 

Snaptun

Snaptun Folder

Snaptun Lokalråd har udgivet en folder om området omkring Snaptun. Folderen rummer beskrivelser af rekreative muligheder, kultur- og naturhistoriske seværdigheder i og omkring Snaptun, samt et kort med forslag til vandreture i området. 

Du kan downloade folderen her

Kontakt

Kultur & Fritid

Tlf.: 79755000

Send e-mail