Campingpladser – udlejningstilladelser

Hvis du ønsker at drive en campingplads, skal du søge kommunen om en udlejningstilladelse. Det gælder også, hvis du vil udvide eller ændre en eksisterende campingplads.
Campingplads

Her kan du læse om, hvad en campingplads er og hvilke tilladelser, det kan kræve for at drive en campingplads m.m.

Ved campingpladser forstås arealer, som erhvervsmæssigt eller i mere end 6 uger årligt udlejes eller fremlejes til dags- og natophold i telte, campingvogne m.v.

For du kan drive en campingplads, kræver det, at du har en udlejningstilladelse. Det gælder for både offentlig- og privatejede campingpladser. Udvidelse og ændring af en bestående campingplads kræver ligeledes en ny udlejningstilladelse. 

Campingpladser i kommunen

Hvis du vil se de campingpladser der er i dag og/eller ønsker at campere i Hedensted Kommune, så læs mere på Campingpladser i Hedensted Kommune. 

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingsfristen ved ansøgning om udlejningstilladelse efter campingreglementet er 12 uger. Fristen for sagsbehandlingen kan forlænges i en sag, hvis sagens kompleksitet beretter det.

Ansøgning

Søg om udlejningstilladelse til camping via linket øverst i højre hjørne.

Bemærk: Hvis du ønsker at bygge nyt eller udvide campingpladsen, så kan det kræve en landzonetilladelse og en byggetilladelse.

Kontakt

Vækst, Teknik & Fællesskab

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Vækst, Teknik & Fællesskab