Økonomi

Kan du ikke forsørge dig selv, kan du søge kommunen om økonomisk støtte, hvis du opfylder visse betingelser.
Lille paphus omgivet af mønter

Betingelserne for at kunne søge integrationsydelse er:

  • At du har lovligt ophold i Danmark
  • At du ikke kan forsørge sig selv
  • At du er tilmeldt Jobnet.dk som ledig
  • At du deltager i integrationsprogrammets forskellige dele
  • At du i øvrigt viser, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet og aktivt søger arbejde
  • Ikke er berettiget til A-dagpenge

Når kommunen modtager din ansøgning, vurderer vi, om du er berettiget til at få integrationsydelse.