Enkeltydelser

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter.
Hus lavet af pengesedler

Hvornår kan jeg søge?

Du kan søge økonomisk tilskud ved kommunen, hvis der er uforudsigelige ændringerne i dine forhold. Som hovedregel kan du ikke få hjælp til udgifter, du har påtaget dig, inden du søger kommunen om hjælp.
Kommunen tager stilling i hvert konkret tilfælde og lægger vægt på:

  • dine indtægter og udgifter og din opsparing og formue
  • din familiesituation
  • din mulighed for at have kunnet forudsige ekstraudgiften
  • typen af ekstraudgift
  • om ekstraudgiften falder ind under en anden lovgivning

Hvis du er gift, indgår din ægtefælles forhold også i den samlede vurdering af din situation.

Dette gælder for alle med en lav indkomst.

Såfremt du er folkepensionist  eller førtidspensionist efter reglerne gældende før 01.01.2003 kan du søge om helbredstillæg og personligt tillæg.

Dokumentationen skal være i orden

Fælles for de ovennævnte tilskud, som du har mulighed for at søge om økonomisk tilskud til, er at du skal dokumentere:

  • Din(e) indtægter, i form af lønsedler for de sidste tre måneder. Såfremt du er gift, skal du vedlægge lønsedler fra jer begge.
  • Dokumentation for samtlige udgifter. Disse kan være i form af kvitteringer.
  • Kontooversigt fra din bank. Dette er en samlet oversigt over alle de konti, du har.
  • Posteringsoversigt for de sidste tre måneder for alle eksisterende konti.

Læs mere om dokumentation ved ansøgning om enkeltydelser

Du kan søge om enkeltydelser her på hjemmesiden, via linket i den grønne selvbetjeningsboks, eller du kan henvende dig i Borgerservice og få udleveret et ansøgningsskema.

Hvad kan jeg søge hjælp til?

Hvornår kan jeg søge?

Hvordan søger jeg?

Kontakt

Borgerservice

Tlf.: 79755000

Digital Post til Borgerservice