Job - og dansk

Et aktivt arbejds- og fritidsliv er forudsætninger for aktiv deltagelse i samfundet
Sign at Jobcenter Hedensted

Det er idéen bag integrationsprogrammet, der fastlægges af Jobcenter Hedensted i samarbejde med dig. Hvis du ønsker at modtage selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse, har du pligt til at deltage i programmet.

Integrationsprogrammet har fokus på, at du får et arbejde og lærer det danske sprog og den danske kultur at kende. Formålet er, at du hurtigst muligt kan forsørge dig selv og din eventuelle familie. Programmet bliver sat i gang, straks du flytter til kommunen.

  • Det begynder med et 4 ugers intensivt introduktionsforløb. 
  • Sideløbende får du undervisning i det danske sprog. Undervisningen er rettet mod de områder, hvor du kan få arbejde. 
  • Imens du følger forløbet, skal du være aktivt jobsøgende. Jobcenterets medarbejdere følger dig i den første periode og de oplyser dig om de forskellige muligheder, der er for at finde et arbejde.
  • For især nyankomne unge kan en vej til job være at gå i gang med en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse. Har du en uddannelse fra dit hjemland, kan du få den vurderet ved Styrelsen for International Uddannelse.

Du er ligestillet med alle andre jobsøgende i Danmark. Det vil sige, at du får de samme muligheder for for eksempel at blive ansat med løntilskud eller komme i virksomhedspraktik. Du kan også deltage i nogle af kommunens nytteprojekter.

Herudover skal du deltage i danskundervisning.