Find svarene her!

Nyttig viden - og gode links
Tastatur med stor enter knap

Boligforeninger

Domea, Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab, Østjysk Boligselskab.

Boligstøtte

Boligstøtte er et tilskud til huslejen. Du kan søge boligstøtte, hvis du bor til leje. Læs mere på Hedensted Kommunes hjemmeside.

Borger.dk

Borger.dk. Offentlig, digital selvbetjening for alle over 15 år. Her finder du et væld af oplysninger om skat, bolig, familierelationer og meget andet.

Borgerservice

Borgerservice Hedensted. Her finder du oplysninger om kommunen blandt andet addresser, åbningstider og forskellige muligheder for selvbetjening.

Danskundervisning

Er du flygtning eller familiesammenført, bliver du automatisk henvist til et sprogcenter, når du flytter til kommunen. Læs mere på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Familiesammenføring

Læs mere på Ny i Danmarks hjemmeside.

Flytning

Hedensted Kommunes hjemmeside kan du læse mere om at flytte.

Integration i tal

Udgives af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Integrationsloven

Læs loven på Retsinformations hjemmeside. Integrationsloven regulerer kommunernes ansvar for flygtninge.

Jobcenter

Jobcenter Hedensted. Jobcentrets vigtigste opgaver er at hjælpe ledige i job og hjælpe virksomheder med at finde nye medarbejdere.

Kørekort

Læs mere på Borgerservice Hedensteds hjemmeside. Et dansk kørekort er et officielt dokument, der dokumenterer, at indehaveren har gennemgået en uddannelse i at føre et køretøj med motor.

Lejer

Hedensted Kommunes hjemmeside kan du finde oplysninger om at bo til leje.

MitID

MitID er ét fælles log-in til både offentlige og private selvbetjeningsløsninger og til din netbank. Læs mere om MitID.

Opholdstilladelse

Ny i Danmark er Udlændingestyrelsens og Styrelsen for International Rekruttering og Integrations officielle internetportal om reglerne for indrejse og ophold i Danmark.

Det kan være muligt at få opholdstilladelse som for eksempel arbejdstager, familiesammenført, studerende eller som flygtning. Læs mere på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Oplysningspligt

Du har oplysningspligt, når du modtager offentlige ydelser. Det betyder, at du har ansvaret for, at kommunen eller Udbetaling Danmark får besked om ændringer i dine forhold, som kan have betydning for den ydelse, du modtager.

Pas

Læs mere på Borgerservice Hedensteds hjemmeside. Indehaveren af et pas kan bruge det til at identificere sig som statsborger i det udstedende land.

Repatriering

Læs mere på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside. Repatriering handler om flygtninge og indvandrere, der ønsker at vende tilbage til deres tidligere hjemland.

Serviceloven

Læs mere på Retsinformations hjemmeside. Serviceloven udstikker rammerne for rådgivning og støtte, der forebygger sociale problemer.

Skat

Skat skal sikre, at borgere og virksomheder betaler den korrekte skat inden for de rammer, politikerne sætter.

Statsborgerskab

Læs mere på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Styrelsen for Internationale Uddannelser vurderer og anerkender udenlandske eksamensbeviser og andre kvalifikationer til brug for arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet

Sundhedskort-det gule sygesikringsbevis

Læs mere på Borgerservice Hedensteds hjemmeside. Alle med bopæl i Danmark er omfattet af sundhedsloven og får et sundhedskort, der giver dig ret til sundhedsydelser.

Transport

Rejseplanen.dk kan du søge de fleste afgange og ankomster for landets busser, tog, metro og S-tog.

Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark er en del af borger.dk. Myndigheden har ansvar for en række offentlige ydelser for eksempel folkepension og boligstøtte.

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Udlændinge og Integrationsministeriet. Her kan du finde svar på mange af dine spørgsmål.

Udlændingeloven

Læs herom på Retsinformations hjemmeside. Udlændingeloven er den lov, der sætter retningslinjerne for, hvordan udlændinge kan få tilladelse til at opholde sig i Danmark.

Udlændingestyrelsen

Læs mere på Ny i Danmarks hjemmeside. Styrelsen behandler som første myndighed alle sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark samt sørger for asylansøgeres underhold og indkvartering.