Love om integration

Integrationsloven, Serviceloven og Repatrieringsloven er 3 vigtige love, vi arbejder ud fra
Paragraftegn på udsnit af lovbøger

Integrationslovens formål er at:

  • Bidrage til, at nyankomne udlændinge hurtigt får et arbejde og hermed kan forsøge sig selv
  • Bidrage til, at nyankomne udlændinge kan deltage i alle områder af samfundet på lige fod med andre borgere i samfundet
  • Give den enkelte udlænding en forståelse af samfundets værdier og normer 

Loven omfatter:

  • Flygtninge
  • Familiesammenførte til flygtninge
  • Andre familiesammenførte udlændinge

Børn og unge under 18 år er ikke omfattet af Integrationsloven. Her gælder Serviceloven, som også gælder for uledsagede mindreårige flygtninge, der har fået opholdstilladelse

Serviceloven beskriver, hvordan kommunerne skal tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer. 

Lovens § 11 handler om forebyggende indsatser overfor børn og unge, som har behov for særlig støtte.

Repatrieringslovens formål er at give flygtninge og familiesammenførte grundlag for at beslutte, om de frivilligt ønsker at vende tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland.

Der kan ydes økonomisk støtte til visse persongrupper, som ønsker at returnere til hjemlandet.