Om Integration

Læs om modtagelse af flygtninge og familiesammenførte
Vejviserskilte med tekst 'Old life' og 'New life'

Vi arbejder med forskellige tiltag og lægger en køreplan for, hvordan vi modtager den enkelte flygtning, som Udlændingestyrelsen henviser til os.

Opstarten har stor betydning for, at nye borgere hurtigt bliver selvforsørgende og aktive deltagere i samfundet.

Målgrupper:

 • Flygtninge, der har fået opholdstilladelse i op til 3 år
 • Familiesammenførte til flygtninge
 • Børn og unge med behov for særlig støtte - og med status som flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge - og som har haft opholdstilladelse i mindre end 3 år

Opgaver:

 • Modtagelse, boligplacering og den løbende 3-årige integrationsproces
 • Udførelse af overordnede, politiske beslutninger om særlig støtte til børn og unge
 • Praktiske opgaver om modtagelse og etablering
 • Opgaver i forbindelse med job og uddannelse varetages af Integrationsenheden i Jobcentret
 • Vejledning og rådgivning - integrationsmæssigt og kulturelt
 • Boligsøgning for at have boliger til rådighed for den forudbestemte boligplacering af flygtninge
 • Samarbejde med civilsamfundet
 • Samarbejde med kulturelle aktører
 • Samarbejde med eksterne aktører for eksempel læger, instanser for traumebehandling, sygehuse med flere

Kontakt

Integration

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Integration