Uledsagede børn

Ungeintegration er en afdeling under Integration i Hedensted Kommune
Små dukker med forskellig etnicitet

Afdelingen tager sig af uledsagede børn og unge, der bliver henvist til kommunen. Ungeintegration består af opholdsstedet Ungehuset Daugaard og et hold udekørende kontaktpersoner.

Ungeintegration har ansvar for en række botilbud og sociale tiltag for uledsagede og tidligere uledsagede børn og unge i alderen 10 år - 18 år.

Herudover kan der være efterværnstilbud til de 18 - 21 årige, der flytter til kommunen.

En uledsaget er et barn under 18 år, der er kommet til Danmark uden forældre.

Kontakt

Integration

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Integration