Uledsagede børn

Ungeintegration er en afdeling under Integrationsafdelingen i Hedensted Kommune.

Afdelingen tager sig af uledsagede børn og unge, der bliver henvist til kommunen. Ungeintegration er opdelt i en øst og vest afdeling. Hver afdeling har ansvar for en række botilbud og sociale tiltag for uledsagede og tidligere uledsagede børn og unge i alderen 10 år - 18 år.

Herudover har vi efterværnstilbud til de 18 - 21 årige, der flytter til kommunen.

En uledsaget er et barn under 18 år, der er kommet til Danmark uden forældre.