Sundhedskort

Sundhedskortet (det gule sygesikringsbevis) giver dig ret til sundhedsydelser. Du kan bestille et nyt sundhedskort på borger.dk eller ved at benytte dig af vores selvbetjeningsløsning.
Gult sundhedkort

Det er obligatorisk at bestille sundhedskortet digitalt.

Børn følger automatisk forældres valg af læge- og sikringsgruppe. Har forældrene valgt hver sin læge, følger barnet moderen. Unge mellem 15 og 18 år kan vælge sikringsgruppe uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver eller værge.

Hvad er et sundhedskort?

Hvem får et sundhedskort?

Bestil nyt sundhedskort (sygesikringsbevis)

Hvad koster et nyt sundhedskort?

Midlertidigt sundhedskort

Min sundhedsjournal