Lægeskift

Du har selv mulighed for frit at vælge din læge. Der gælder dog nogle regler om hvilken læge du kan vælge.
Læge

Du skifter læge digitalt med dit MitID. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv online, kan du få hjælp i kommunens Borgerservice eller på biblioteket.

Vælg læge

Hvordan skifter jeg læge?

Valg af læge for børn under 15 år

Hvordan skifter jeg læge, når jeg bliver 15 år

Find læger og andre behandlere på sundhed.dk

Få overblik over dine konsultationer