Sygesikring for udlændinge

Borgere, som flytter til eller opholder sig i Danmark, har ret til offentlige sundhedsydelser

Udlændinge der arbejder, men ikke bor i Danmark

Hvis du arbejder i Danmark, men bor i et andet EU/EØS-land (dvs. medlemslandene i EU samt Island, Norge og Liechtenstein) eller Schweiz, kan du være berettiget til et særligt sundhedskort. Kortet giver dig mulighed for behandling i Danmark på lige vilkår med alle andre.

Udlændinge, der flytter til Danmark

Udlændinge, der befinder sig i Danmark

Hvem får dækket hjemtransport?