Stress og depression

Kognitivt gruppeforløb for dig der er ramt af stress eller depression
Solnedgang ved en lystbådehavn

Stress og depression er som oftest en forbigående lidelse, som kan ramme alle, og som kan kræve medicinsk og/eller terapeutisk behandling.
Lidelsen medfører, at du er overvejende trist, oftere føler dig træt, og kan opleve manglende lyst og interesse. Sagt på en anden måde kan depressionen forstås som en ”batterisygdom”. Der er ikke længere den samme strøm eller energi til at opretholde humøret, hverdagen og arbejdsliv, og de hidtidige interesser og aktiviteter kan virke uoverskuelige. Typisk rammes hukommelse, koncentration, overblik, appetit, søvn, lysten til sex, den negative tænkning bliver mere udtalt, og alle disse symptomer er med til at give en følelse af, at du ikke slår til.

Du kan deltage 

Når du bor i Hedensted Kommune, har kontakt til Jobcenteret, og har en let til moderat depression og/eller langvarig stressbelastning. 

Tilbuddet gælder ikke 

Personer med bipolar lidelse og psykotiske symptomer
Personer som er stærkt plaget af selvmordstanker
Personer som har svært ved at forstå eller tale dansk
Personer med aktuelle misbrugsproblemer.

Sådan foregår det

Viden om egen sygdom, kognitiv adfærdsterapi og metode. Målet er at skabe de bedste forudsætninger for at vende tilbage til job, uddannelse eller praktik. Der er max. 8 personer i en depressionsgruppe, der mødes en gang ugentligt i 2,5 time over 4 måneder. Forløbet kræver en aktiv indsats, hjemmearbejde og et stabilt fremmøde.

Mere information og tilmelding

Deltagelse skal godkendes af din sagsbehandler og der skal foreligge en henvisning fra egen læge.
Tilbuddet er gratis og afholdes i: Sundhedshuset, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning.
Du kan kontakte en af de tre sundhedskonsulenter for mere information.

Kontakt

Sundhed, Rehab & Pleje

Tlf.: 79918250

Send e-mail til Sundhed, Rehab & Pleje