Træning

Genoptræning, vedligeholdelsestræning samt børnetræning
Træningsmaskiner i træningslokale

Sundhedsfremme, Frivillighed og Forebyggelse tilbyder træning og genoptræning efter forskellige lovgivninger.

Træning tilbydes alle aldersgrupper fra 0-110 år – og indsatsten tager sigte på, at borgerne tilbydes en målrettet og tidsbegrænset indsats for at genvinde tabte færdigheder – og for børns vedkommende få mulighed for et så selvstændigt, ligeværdigt og meningsfuldt liv som muligt.