Renter og gebyrer

Betaler du ikke din regning til tiden vil Hedensted Kommune pålægge følgende renter og gebyrer.

Renteinformation

Rente på for sent betaling af ejendomsskat og forbrugsafgift vedr. renovation m.v.: 0,4 % pr. påbegyndt måned.
Vi skal gøre opmærksom på, at renten ikke er fradragsberettiget.
Krav med udlægsret: 1% pr. påbegyndt måned
Krav uden udlægsret: diskonto + 7%
Der kan være fastsat andre rentesatser ved lov, bekendtgørelse eller vedtægt m.v.

Gebyrinformation

Rykkerskrivelser (herunder gebyr for rykker på aftale): 250 kr.
Rykkerskrivelser vedr. civilretslige krav: 100 kr.

Hvis du ikke betaler vil din sag blive oversendt til SKAT.
Du kan kontakte SKAT på tlf. nr. 72 22 18 18 eller via www.borger.dk, hvor du skal logge dig på med NemID.

Hvis du er i tvivl om, hvor din sag behandles, er du altid velkommen til at kontakte Betaling & Forsikring på tlf: 79 75 50 00 eller på e-mail