Legatuddeling

Der var i 2023 mulighed for at søge fra Hedensted Kommunes Fælleslegat af 2008.

Hedensted Kommunes Fælleslegat af 2008

Midlerne fra legatet fordeles til personer, der begrundet i deres alder, helbred eller sociale forhold må betegnes som værdigt trængende personer. Legatportionerne gives til personer, der bor i Hedensted Kommune.

Hedensted Kommunes Fælleslegat af 2008 kan desuden anvende beløb til dækning af udgifter til fællesarrangementer på ældrecentre eller specielle anskaffelser af inventar og lignende, hvortil det offentlige ikke vil kunne yde støtte.

Legatet er uddelt for 2023. Ansøgningsfrist og ansøgningslink for 2024 offentliggøres på hjemmesiden i starten af november 2024. Ansøgningsfristen vil ligge primo december og uddelingen vil ske kort herefter.

Kontakt

Susanne Engelbrecht Lending

Økonomi og Styring / Økonomi, Personale og IT

Tlf.: +4579755164

Send e-mail til Susanne Engelbrecht Lending