Socialt bedrageri

Hvad kan man få for 7-12 mia. kr.? Så mange penge begås der hvert år socialt bedrageri for i Danmark. I Hedensted Kommune synes vi, at alle pengene kunne bruges meget bedre.
Anmeld socialt bedrageri

Anmeld socialt bedrageri

Har du mistanke om, at nogen snyder med sociale ydelser fra det offentlig, altså begår socialt bedrageri, så kan du anmelde til det til Hedensted Kommunes kontrolgruppe. Vi opfordrer dig til at læse mere information på denne side inden du anmelder.

Du kan enten bruge selvbetjeningslinket her på siden, eller du kan kontakte Kontrolgruppen i Hedensted Kommune på tlf.: 79 75 51 35.

Hvad er socialt bedrageri?

Der er tale om snyd med sociale ydelser, når en borger modtager offentlige ydelser som borgeren ikke er berettiget til. Det kan enten være fordi borgeren opgiver urigtige oplysninger til kommunen, eller undlader at oplyse kommunen om visse ændringer i sine personlige forhold, som eksempelvis at borgeren bor og opholder sig på en anden adresse, end den adresse borgeren har oplyst til kommunen.

Eksempler på socialt bedrageri:

  • Et par bor sammen, men den ene part hævder over for kommunen at være enlig, og hæver derfor sociale ydelser. Den anden part har en fiktiv adresse et andet sted, men uden at bo på denne adresse.
  • En borger modtager post på bopælen, men opholder sig reelt i udlandet. Borgeren opholder sig reelt i udlandet, men står registreret på en adresse i kommunen, og modtager ydelser fra kommunen.
  • En lejlighed beboes af "for mange" beboere i forhold til lejlighedens størrelse. Det kan eksempelvis være, at der bor 5 voksen i en 2-værelses lejlighed.
  • Borgeren arbejder og tjener penge, men der er kendskab til, at borgeren modtager sociale ydelser.

Hvorfor skal jeg anmelde socialt bedrageri?

Hedensted Kommune kan spare rigtig mange penge, hvis antallet af tilfælde, hvor der bliver udbetalt penge på et forkert grundlag reduceres. Dette kommer i sidste ende de mest trængende tilgode.

Kan jeg anmelde sort arbejde her?

Ja, det kan du, hvis du har en formodning om, at en person udfører sort arbejde. Hedensted Kommune vil så vurdere, om det er kommunen eller SKAT, der skal handle på sagen. Hvis det er SKAT der skal handle på sagen, så kontakter Hedensted Kommune SKAT.

Regler for "enlig eller samlevende"

Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold har udarbejdet pjecer med vejledning til hvornår man kan anses for at være enlig eller samlevende. Der er udarbejder 2 pjecer;  én til enlige/samlevende forsørgere og én til enlige/samlevende pensionister.

Se under "Læs mere".