Førtidspension

Hvis du ikke er i stand til at forsørge dig selv af fysiske, psykiske eller sociale grunde, kan du søge førtidspension.

Kontakt Jobcenteret hvis du ønsker at høre mere om hvordan man får tilkendt førtidspension.