Førtidspension

Hvis du ikke er i stand til at forsørge dig selv af fysiske, psykiske eller sociale grunde, kan du søge førtidspension.
Kørestol

Kontakt Jobcenteret hvis du ønsker at høre mere om hvordan man får tilkendt førtidspension.