Hjælp til stigende priser

Som følge af de stigende priser på bl.a. energi er der etableret forskellige ordninger, der skal afhjælpe de økonomiske konsekvenser.
Mønter

De stigende priser på bl.a. energi giver økonomiske vanskeligheder for mange. Derfor er der indført en række støtteordninger – bl.a. med udbetaling af engangsbeløb til bestemte grupper og mulighed for at indefryse en del af betalingen for energi.

Læs mere om de forskellige ordninger på borger.dk

Øvrige hjælpemuligheder

Pensionister (folkepension, delpension eller førtidspension) og efterlønsmodtagere kan søge om lån til betaling af ejendomsskat.

Læs mere om lån til betaling af ejendomsskat

I særlige tilfælde kan du søge økonomisk tilskud ved kommunen, hvis der er uforudsigelige ændringer i dine forhold, herunder uforudsete udgifter.

Læs mere om enkeltydelser