Genoptræning

For dig der har fået en genoptræningsplan fra sygehuset
Træningsmaskiner

Hvem kan tilbydes træning?

Træningen er for dig der har fået en genoptræningsplan fra sygehuset

Indholdet af tilbuddet

Genoptræningen kan foregå individuelt eller på hold.

Hvor foregår træningen?

Genoptræningen vil foregå i Sundhedshuset i Løsning eller i en af de små træningssatellitter på Juelsminde Rådhus eller Nedebylund Plejehjem i Tørring.
Hvis man af helbredsmæssige årsager ikke kan komme til kommunens træningsfaciliteter, kan træningen foregå i eget hjem.

Der vil fortsat være borgere for hvem der er bedst at komme til Sundhedshuset i Løsning, hvor træningsfaciliteterne er mere udbyggede.

Tidsfrist

Når kommunen har modtaget genoptræningsplanen, vil du modtage en tid indenfor 7 dage. Husk at tjekke din e-boks.

Kan jeg vælge en anden leverandør?

Man har mulighed for at vælge en anden kommunes kommunale tilbud. I dette tilfælde skal du selv rette henvendelse til pågældende kommune. Den anden kommune kan af kapacitetsmæssige årsager afslå et sådant ønske.

Hvad koster genoptræning

Træningen er gratis

Transport

Som udgangspunkt skal borgeren selv sørge for transport til genoptræningen. Regler for befordringsgodtgørelse eller transport indhentes ved kørselskontoret, som træffes på telefon 79 75 51 10

Afbud

Afbud meddeles hurtigst muligt på telefon 79 91 82 50 eller på terapeutens mobilnummer.

Hvis man udebliver fra træning uden afbud 2 gange, afsluttes forløbet.