Demensdaghjem

Har du en demens diagnose, og kan du ikke overskue at tage initiativ til samvær eller er særlig skrøbelig, kan du bevilliges et ophold i et demensdaghjem på hverdage.
To hænder der holder i hånden

Ophold i et demensdaghjem er et tilbud om socialt samvær, aktivitet og træning. 

Formålet med at komme i demensdaghjem er:

  • At du får et dagtilbud, der kan være med til at højne din livskvalitet
  • Afhjælper væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller sociale problemer.
  • Aflaster dine pårørende.

Aktiviteterne i demensdaghjemmet foregår individuelt eller i grupper med udgangspunkt i dine behov, ressourcer, ønsker samt daghjemmets muligheder:

  • Aktivering, socialt samvær og aflastning.
  • Hjælp til træning af dine færdigheder.
  • Plejeopgaver der er behov for, mens du er i daghjemmet.

Du kan få bevilget et ophold i demensdaghjem i en kortere eller længere periode. Det sker efter en individuel faglig vurdering i samarbejde med demenskonsulenten.

Der er mulighed for, at du kan få bevilliget kørsel med en egenbetaling.

Prisen for ophold i et daghjem fastsættes hvert år af kommunalbestyrelsen.

Du eller dine pårørende er velkommen til at kontakte visitationen i Social Omsorg for yderligere oplysninger.

Her kan du og dine pårørende læse samlede informationer om demens