Post til døren

Er du bevægelseshæmmet eller har du andre nedsatte funktioner? Gør det at du ikke kan hente din post i postkassen? Så har du mulighed for dispensation for flytning af postkassen og få bragt posten til din dør.
Billede af rød postkasse

Ændringer i postloven

Postloven er ændret to gange i 2011 og 2012. Det har blandt andet følgende konsekvenser:

  • For pensionister i ældre etageejendomme, som har haft ret til at få post til døren alene i kraft af deres alder (fyldt 65 år), bortfaldt retten d. 1. maj 2011.
  • For borgere i nyere etage- og parcelhusbyggeri er der allerede krav om brevkasseanlæg og brevkasse i skel. Der sker altså ikke noget nyt for denne gruppe borgere.
  • For borgere i villaer, rækkehuse o.lign. opført før 1973 skal postkassen fra 1. januar 2012 være placeret i skel på ejendommen.

Sådan søger du

Du kan benytte selvbetjeningslinket. For at benytte selvbetjening skal du have MitID eller printeropkobling. Hvis du ikke har adgang til internettet, kan du rekvirere et ansøgningsskema ved at kontakte Velfærdsrådgivningen (se kontaktoplysninger nederst på siden).

Sådan får du besked

Hvis du er bevilliget ret til at få post til døren, modtager du en skriftlig meddelelse. En godkendt ansøgning formidles videre til Post Nord, der registrerer, at posten skal afleveres direkte til din bolig.

Hvem kan få bragt post til døren?

Hvis du allerede får hjælp fra kommunen

Hvis du ikke får hjælp fra kommunen endnu

Afmelding af post til døren

Hvis du vil klage

Kontakt

Velfærdsrådgivningen

Tlf.: 79755820

Digital Post til Velfærdsrådgivningen