Rehabilitering

Her kan du få svar på, hvordan vi i Social Omsorg arbejder med rehabilitering.
Billede af ældre mennesker ude at gå tur

I Social Omsorg arbejdes der efter Socialstyrelsens definition på rehabilitering


Rehabilitering er målrettet personer, som oplever eller er i risiko for at opleve begrænsninger i deres fysiske, psykiske, kognitive og/eller sociale funktionsevne og dermed i hverdagslivet.

Formålet med rehabilitering er at muliggøre et meningsfuldt liv med bedst mulig aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet. Rehabilitering er en samarbejdsproces mellem en person, pårørende, professionelle og andre relevante parter.

Rehabiliteringsindsatser er målrettede, sammenhængende og vidensbaserede med udgangspunkt i personens perspektiver og hele livssituation.

Med afsæt i dine og dine pårørendes ressourcer, muligheder og drømme har Hedensted Kommune fokus på, hvordan du løbende kan udvikle dig til at kunne klare dig bedre og mere selv. Det fokus har vi, fordi vi ønsker, at du skal fastholde din livskraft og din handlekraft så længe som overhovedet muligt. Samtidig arbejder vi for, at de borgere, der har brug for meget hjælp og støtte, skal have den bedste pleje i en tryg og aktiv hverdag. Det er blandt andet derfor, at vi kalder os Social Omsorg.