Rehabilitering

Her kan du få svar på, hvordan vi i Social Omsorg arbejder med rehabilitering.
Billede af ældre mennesker ude at gå tur

I Social Omsorg arbejdes der efter Socialstyrelsens definition på rehabilitering

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk.

Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Rehabilitering baseres på hele borgerens livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. Hverdagsrehabilitering tænkes som en måde at hjælpe borgeren med at genskabe et godt og sammenhængende hverdagsliv på trods af sygdom eller svækkelse.

Med afsæt i dine og dine pårørendes ressourcer, muligheder og drømme har Hedensted Kommune fokus på, hvordan du løbende kan udvikle dig til at kunne klare dig bedre og mere selv. Det fokus har vi, fordi vi ønsker, at du skal fastholde din livskraft og din handlekraft så længe som overhovedet muligt. Samtidig arbejder vi for, at de borgere, der har brug for meget hjælp og støtte, skal have den bedste pleje i en tryg og aktiv hverdag. Det er blandt andet derfor, at vi kalder os Social Omsorg.