Hjemmehjælp

En visitator fra kommunen foretager en individuel faglig vurdering af behovet for vejledning, støtte og hjælp til de opgaver, som borgeren ikke kan klare selv.
Person der støvsuger et gulv