Midlertidigt ophold

Formålet med et midlertidigt døgnophold er, at du får den nødvendige støtte i en kortvarig og tidsbegrænset periode til at du kan genvinde eller vedligeholde dit fysiske og/eller psykiske funktionsniveau.
Bænk på en bro med udsigt over en sø

Hvem kan bevilges et midlertidigt ophold?

Tilbuddet er til dig, der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, og

  • passes af en ægtefælle eller nær pårørende, eller
  • i en periode har et særligt behov for træning, støtte, omsorg og pleje eller vurdering.

Hvor finder jeg et midertidigt ophold?

Midlertidigt døgnophold er en naturalydelse. Det betyder, at du ikke har mulighed for selv at vælge det midlertidige opholdssted, idet det er Hedensted Kommune, der bestemmer, i hvilke tilbud der kan tilbydes midlertidig ophold.

I Hedensted Kommune tilbyder vi midlertidige døgnophold på Rehab- og akutcenter på Løsning Plejehjem og for mennesker med demens på Kærminde Plejehjem.

Hvad koster et midlertidigt ophold?

Du vil i forbindelse med dit midlertidige ophold blive opkrævet en egenbetaling for kost.
Du skal ligeledes selv sørge for transport til det midlertidige ophold.