Daghjem

Hvis du har brug for hjælp, omsorg og støtte og samtidig gerne vil deltage i aktiviteter sammen med andre, kan du søge om ophold i et af kommunens daghjem.
To ældre mennesker sidder og maler billeder i et daghjem

Social Omsorg har i perioden indtil nu haft delvis åbent for daghjem. Der er påbegyndt en proces , hvor daghjem og demensdaghjem går tilbage til tilnærmelsesvis normal drift.

Det betyder, at daghjemmene i Løsning, Rask Mølle og Juelsminde samt demensdaghjemmene i Løsning, Uldum og Juelseminde er åbnet op igen. 

Når der stiles mod tilnærmelsesvis normal drift af daghjemmene, vil det være med begrænset antal brugere for at sikre afstandskrav og hensynstagen til de generelle forholdsregler, der er i forbindelse med COVID- 19. Det omhandler blandt andet, at ingen brugere af daghjemmene kommer i kontakt med plejehjemsbeboere på de respektive plejehjem, der skal holdes afstand, der er fokus på rengøring og håndhygiejne med videre.
For yderligere information kan det enkelte daghjem / demensdaghjem kontaktes på telefon.

Ophold i et daghjem er et tilbud om socialt samvær, aktivitet og træning.

Formålet med at komme i daghjem er:

  • Du bevarer en aktiv og selvstændig hverdag
  • Afhjælper væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller sociale problemer
  • Aflaster dine pårørende

Aktiviteterne i daghjemmet foregår individuelt eller i grupper med udgangspunkt i dine behov, ressourcer, ønsker samt daghjemmets muligheder:

  • Aktivering, socialt samvær og aflastning
  • Hjælp til træning af dine færdigheder
  • Plejeopgaver der er behov for, mens du er i daghjemmet

Du kan få bevilget et daghjemsophold i en kortere eller længere periode. Det sker efter en individuel faglig vurdering.

Der er mulighed for, at du kan få bevilliget kørsel med egenbetaling.

Prisen for ophold i et daghjem fastsættes hvert år af Byrådet.

Du er velkommen til at kontakte visitationen i Social Omsorg for yderligere oplysninger. Kontaktoplysningerne finder du i den grå boks til højre på siden.