Daghjem

Hvis du har brug for hjælp, omsorg og støtte og samtidig gerne vil deltage i aktiviteter sammen med andre, kan du søge om ophold i et af kommunens daghjem.
To ældre mennesker sidder og maler billeder i et daghjem

Ophold i et daghjem er et tilbud om socialt samvær, aktivitet og træning.

Formålet med at komme i daghjem er:

  • Du bevarer en aktiv og selvstændig hverdag
  • Afhjælper væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller sociale problemer
  • Aflaster dine pårørende

Aktiviteterne i daghjemmet foregår individuelt eller i grupper med udgangspunkt i dine behov, ressourcer, ønsker samt daghjemmets muligheder:

  • Aktivering, socialt samvær og aflastning
  • Hjælp til træning af dine færdigheder
  • Plejeopgaver der er behov for, mens du er i daghjemmet

Du kan få bevilget et daghjemsophold i en kortere eller længere periode. Det sker efter en individuel faglig vurdering.

Der er mulighed for, at du kan få bevilliget kørsel med egenbetaling.

Prisen for ophold i et daghjem fastsættes hvert år af Kommunalbestyrelsen.

Du er velkommen til at kontakte visitationen i Social Omsorg for yderligere oplysninger. Kontaktoplysningerne finder du i den grå boks til højre på siden.