Grundvandsbeskyttelse og indsatsplaner

Det vand vi får ud af vandhanen, er pumpet op fra grundvandet. For at sikre, at vores drikkevand er rent, skal vi derfor beskytte det mod forurening.
Områder som vil blive omfattet af indsatsplanen

Rammeplan for Grundvandsbeskyttelse i Hedensted Kommune 2020

Byrådet har den 28. oktober 2020 vedtaget Rammeplan for Grundvandsbeskyttelse i Hedensted Kommune 2020.

Hedensted Kommunes indsatsplaner 

Grundvandsredegørelse for Hedensted Kommune 2021

 

 

Kontakt

Vej, ejendom og drift

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Vej, ejendom og drift