Vandværker

I Hedensted Kommune er der i alt 49 private almene vandværker
Vandværk

Et alment vandværk har tilsluttet mindst 10 ejendomme.
Ikke-almene vandværker har tilsluttet 2-9 ejendomme/husstande.

I Hedensted Kommune er der kun private vandværker, dvs. der er ingen
offentlige vandværker, som kommunen driver.

Kontaktoplysninger på private vandværker
Se dit vandværks vandkvalitet

Her kan du se, hvilket vandværk din ejendom er tilsluttet

Priser på vand og tilslutning (takster) kan du få ved at henvende dig til vandværket.

Når du er blevet tilsluttet et vandværk, skal din gamle brønd eller boring sløjfes. Private brønde og boringer

Forholdet mellem vandværk og forbruger er beskrevet i Fællesregulativ for private almene vandforsyninger i Hedensted Kommune

Du er velkommen til at kontakte os på [email protected]