Vandforsyningsplan

Byrådet har vedtaget Vandforsyningsplan 2012 - 2022 den 20. juni 2012
Et glas vand

Vandforsyningsplanen er med til at sikre nok og rent drikkevand til alle. Den giver et ensartet grundlag for kommunens behandling af sager om vandforsyning. Planen fastlægger rammerne for fremtidens vandforsyning, så flest muligt er sikret en mulighed for tilslutning til et alment vandværk.

Vandforsyningsplan, screeningsnotat og kortbilag kan ses herunder:

Vandforsyningsplan 2012-2022 
Screeningsnotat til miljøvurdering
Kortbilag: Pesticider
Kortbilag: Nitrat
Kortbilag: Arsen
Kortbilag: Potentialeforhold
Kortbilag: Forurenede grunde
Kortbilag: Områder med særlig drikkevandsinteresser og indvindingsoplande

 

Vandværkernes forsyningsområder
På kortet kan du søge din ejendom frem via feltet "søgning". Flyt pilen over på din ejendom, så kan du se, hvilket vandværk, der kan forsyne din ejendom, og hvilken vandforsyning, du har i dag.