Tilladelser

Det kræver tilladelse fra kommunen at indvinde grundvand og overfladevand til både husholdning og erhverv, som f.eks. markvanding.
Vand boring

Ansøg via Byg og Miljø

Det er muligt at søge om vandindvindingstilladelse eller boretilladelse via Byg og Miljø-portalen, brug link i boksen Selvbetjening.

Du kan også læse mere på Hedensted Kommunes side om Byg og Miljø.

Ny boring

Hvis du skal have en ny boring, skal du søge om det først. Når boringen er lavet og drikkevandskvaliteten er i orden, skal du have en tilladelse til at indvinde grundvand.

Tilladelsen indeholder nogle vilkår, som du skal overholde.

Fornyet tilladelse

Hvis du skal have fornyet din tilladelse til at indvinde grundvand, skal du sende et ansøgningsskema til kommunen.

VVM (Vurdering af Virkning på Miljø)

Nye boringer og vandindvindingstilladelser skal også VVM-vurderes.

Her finder du VVM-skema til anmeldelse af VVM (Vurdering af Virkning på Miljø)

Du er velkommen til at kontakte os på [email protected]